Momenteel heeft u de keuze om bij een omzet die lager is dan 5.580 euro (exclusief btw) te opteren voor de vrijstellingsregeling. Dit houdt dan ook concreet in dat je geen BTW kunt aftrekken van je aankoopfacturen, maar ook geen BTW moet rekenen op uw verkopen.

Grens vrijstellingsregeling wordt opgetrokken.

Europa heeft het voorstel goedgekeurd om het maximum bedrag op te trekken van 5.580 euro, naar 25.000 euro. Dit wordt bepaald per kalenderjaar. Hou wel in gedachten dat je zelf de keuze kan maken of je hier al dan niet gebruik wilt van maken!

Let op de achterpoortjes!

Stel dat uw omzet 10.000 euro bedraagt, waardoor u momenteel BTW-plichtig bent, en u wilt de extra administratieve last van het indienen van BTW-aangiftes achter de rug hebben, laat u dan niet zomaar verleiden door je BTW-nummer te deactiveren.

Wanneer je beslist toch te opteren om onder de vrijstellingsregeling te werken, dan dien je niet te vergeten dat je moet kijken naar de BTW die werd afgetrokken op investeringen in de voorgaande 5 jaar en indien nodig een deel van de BTW terug te storten aan de staat.
Stel: Je kocht 3 jaar geleden (x-3) een laptop van 1.210 euro en hebt 210 euro BTW afgetrokken. Op 01 januari volgend jaar (x+1) beslis je dan om te opteren voor de vrijstellingsregeling. Voor de jaren x-3 tot en met x+1 is er geen probleem, maar voor het vijfde jaar (x+1) zal je de BTW moeten herzien, namelijk: 1/5 x 210 euro = 42 euro dat je dient te herzien in rooster 61 van je BTW-aangifte.

Doorgaans zijn er twee verschillende soorten herzieningen:

  • Op 15 jaar: voor gebouwen
  • Op 5 jaar: voor andere investeringen.

Formaliteiten voor wie de vrijstellingsregeling gebruikt:

Wie onder de vrijstellingsregeling werkt, die moet geen BTW-aangiftes indienen. Indien je toch de grens van 25.000 euro zou overschrijden, dan moet je wel verplicht je BTW-nummer laten activeren.

Daarnaast moet de BTW-administratie toch kunnen controleren of je deze grens al dan niet overschreden hebt. Dit kunnen ze doen via de jaarlijkse klantenlisting. Een klantenlisting is een lijst met BTW-plichtige klanten waaraan je voor meer dan 250 euro (exclusief BTW) hebt verkocht in het voorgaande jaar. Klanten waaraan je in totaliteit dus onder de 250 euro hebt gefactureerd vallen uit de boot. Heb je een lege lijst? Dan moet je nog steeds een nihil aangifte indienen. Bij wijze van tolerantie aanvaard de administratie het ook als je in het eerste kwartaal na het kalenderjaar (aangifte 20 april dus) het vakje ‘nihil’ aanvinkt op je aangifte.

Op de factuur dien je uiteraard geen BTW meer te rekenen, maar je dient nog wel facturen op te stellen en ze moeten volgende opmerking vermelden: ‘kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting: btw niet toepasselijk’.

Let op : niet iedereen kan onder de vrijstellingsregeling vallen. Wie in de bouwsector actief is, kan nooit onder deze regeling vallen.

Je wilt geen vrijstellingsregeling gebruiken?

Ook geen probleem! In principe krijg je automatisch de mogelijkheid om over te gaan naar de vrijstellingsregeling, maar je kan tevens opteren om de huidige regeling te behouden. Wellicht ontvang je hierover van je BTW-controlekantoor binnenkort nog meer informatie.