Delen en opslaan:

Als een bedrijfsleider bepaalde gratis voordelen geniet, dan moet hierop een voordeel alle aard berekend worden. Dit voordeel wordt dan belast in de personenbelasting. Zie verder voor de cijfers en meer info.

Elektriciteit

 • 2012: 910,00 euro per jaar
 • 2011: 820,00 euro per jaar
 • 2010: 740,00 euro voor het jaar
 • tot 31 december 2009: 590,00 euro per jaar

Verwarming

 • 2012: 1.820,00 euro per jaar
 • 2011: 1.640,00 euro per jaar
 • 2010: 1.480,00 euro voor het jaar
 • tot 31 december 2009: 1.180,00 euro per jaar

Debetinteresten rekening-courant

 • inkomstenjaar 2011 (aanslagjaar 2012): 8,50%
 • inkomstenjaar 2010: 9,00%
 • inkomstenjaar 2009: 10,30%
 • inkomstenjaar 2008: 11,20%

Berekening debetintrest:
[ (Begintoestand boekjaar + eindtoestand boekjaar) /2 ] * percentage
Indien de begin- of eindtoestand een creditsaldo was: gebruik dan nul.
Indien er veel schommelingen tijdens het boekjaar waren: per maand berekenen

Personenwagens: nieuwe berekening vanaf 2012

Wie een auto ook voor zijn privé gebruikt dient hierop een voordeel alle aard te rekenen. Vanaf 2012 is de berekening (alweer!) aangepast. De nieuwe berekening gebeurd op basis van de catalogusprijs en CO2 uitstoot (staat vermeld op de roze kaart). Onder cataloguswaarde wordt verstaan de gefactureerde waarde inclusief opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. Deze definitie is zowel van toepassing op nieuwe wagens, als op tweedehands wagens of wagens in leasing.

Voor de effectieve berekening verwijzen we voorlopig naar volgende link: http://www.sdworx.be/secure3/co2calculation/Default.aspx?lang=nl. Onderaan vind u nog een vergelijking tussen inkomstenjaren 2011 en 2012.

Berekening voordeel auto van 2010 tot en met 2011:

Benodigde gegevens: de CO2-uitstoot van de auto + of het om een benzine of dieselmotor gaat + afstand tussen woon en werk.
Indien afstand tussen woon en werk minder is dan 25km:
5000 x co2-uitstoot x toeslag benzine of dieselmotor

Indien afstand tussen woon en werk meer is dan 25km:
7500 x co2-uitstoot x coëfficiënt benzine of dieselmotor

1. Additionele info: coëfficiënt
Inkomstenjaar 2010: Toeslag benzinemotor (ook LPG en aardgas): 0,0021
Inkomstenjaar 2010: Toeslag dieselmotor: 0,0023
Inkomstenjaar 2011: Toeslag benzinemotor (ook LPG en aardgas): 0,00216
Inkomstenjaar 2011: Toeslag dieselmotor: 0,00237

Ook de geïndexeerde coëfficiënten voor aj 2013 zijn bekend:
Inkomstenjaar 2012: Toeslag benzinemotor (ook LPG en aardgas): 0,00224
Inkomstenjaar 2012: Toeslag dieselmotor: 0,00245

2. Additionele info: Onbekende Co2-uitstoot
De Co2-uitstoot kan je terugvinden op het gelijkvormigheidsattest van je voertuig (of kijk in nood op je roze formulier).
Indien geen gegevens over de uitstoot bekend zijn bij de DIV (Directie Inschrijving Voertuigen), wordt als CO2-uitstoot 195 g/km voor dieselauto’s genomen en 205 g/km voor benzine (LPG, aardgas).
De FOD Volksgezondheid heeft een CO2-gids (klik voor pdf, 13 mb, publicatiedatum: 06/12/2010) van de auto gepubliceerd.

3. Additionele info: Minimaal 500€
Het bedrag van het voordeel per kilometer mag echter niet lager zijn dan 0,10 eur. Of m.a.w. het belastbare voordeel zal minstens 500 euro bedragen.

4. Additionele info: De elektrische wagen
Aangezien een elektrische wagen geen brandstof verbruikt, wordt het voordeel alle aard enigszins anders berekend: aantal kilometers ( 5.000 km of 7.500 km) x 0,10€;
U merkt tevens op dat het minimale voordeel alle aard 500€ bedraagt. Hou er ook rekening mee: auto’s zonder CO2-uitstoot (= de elektrische wagens) zijn voor 120% aftrekbaar.

Gratis gebruik woning:

De situatie: Het pand is eigendom van de vennootschap (of het vruchtgebruik staat op de vennootschap), maar de bedrijfsleider woont ook (gratis) in dat pand: Er moet een voordeel alle aard worden toegekend.

Berekenen van het voordeel:
1. Het niet-geïndexeerd KI is kleiner dan 745€
Geïndexeerd KI x 1,25 x 100/60 (x 5/3 indien gemeubeld) = voordeel (wijzigt niet bij aanpassingen 2012)

2. Het niet-geïndexeerd KI is groter dan 745€

Vanaf 2012: Geïndexeerd KI x 3.80 x 100/60 (x 5/3 indien gemeubeld) = voordeel

Tot 2011: Geïndexeerd KI x 2 x 100/60 (x 5/3 indien gemeubeld) = voordeel

Indexatie van het kadastraal inkomen:
Het Kadastraal Inkomen (K.I.) is de basis voor het bepalen van het inkomen uit onroerende goederen. Deze worden jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze indexatiecoëfficiënt wordt jaarlijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Inkomstenjaar 2013: 1,6813
 • Inkomstenjaar 2012: 1,6035
 • Inkomstenjaar 2011: 1,5790
 • Inkomstenjaar 2010: 1,5461

Afbeelding: Vergelijking berekening voordeel alle aard auto’s 2011 en 2012:

voordelen auto vergelijking 2011 en 2012