De coëfficiënt:

  • Voor aanslagjaar 2013: 4,10 (bron)
  • Voor aanslagjaar 2012: 3,97
  • Voor aanslagjaar 2011: 3,87
  • Voor aanslagjaar 2010: 3,88
  • Voor aanslagjaar 2009: 3,75

Waarop is deze coëfficiënt van toepassing?

Deze wordt gebruikt indien een bedrijfsleider een pand verhuurd aan zijn vennootschap. Het verhuren aan een rechtspersoon in België moet worden aangegeven in de aangifte personenbelasting: Enerzijds dient hij het niet geïndexeerd KI op te geven in code 1109. De ontvangen huur wordt ingevuld in code 1110 van de aangifte.
De bedrijfsleider kan slechts een maximum verhuren. Gaat de bedrijfsleider over deze maximumgrens, dan moet een deel van deze huur als bezoldiging geherkwalificeerd worden.

De maximumgrens bepalen:
niet-geïndexeerd KI x 5/3 x revalorisatiecoëfficiënt
Als hij meer huur ontvangt dan de berekening hierboven, dan zal hij dat deel dat erboven valt moeten herkwalificeren als bezoldiding en aangeven in de code 1401 van de aangifte.

Voorbeeld:
KI: 1.000€
Ontvangen huur in 2010: 10.000€
Belastbaar als onroerend inkomen: 1.000 x 5/3 x 3,87 = 6.450 euro (code 1110)
Belastbaar als bezoldiging: 10.000 – 6.450 = 3.550 euro (code 1401)

Voorbeeld:
Hetzelfde voorbeeld als hierboven, doch de bedrijfsleider is gehuwd (gemeenschappelijk stelsel) en de vrouw is geen zaakvoerder in de vennootschap.
KI: 1.000€
Ontvangen huur in 2010: 10.000€
Belastbaar als onroerend inkomen: 5.000 euro (vrouw: code 2110)
Belastbaar als onroerend inkomen: 500 x 5/3 x 3,87 = 3.225 euro (man: code 1110)
Belastbaar als bezoldiging: 5.000 – 3.225 = 1.775 euro (man: code 1401)